Bakgrunden till hur företaget BendRe® blev till är något är utöver det vanliga. Det är en historia om att låta kreativitet, nyfikenhet och livslust fortsätta att ta plats långt in på ålderns höst!

Att bli ensam i livet efter 60 års parförhållande är tufft på många sätt. Har man dessutom en ryggskada och är beroende av krycka så kan det rent praktiskt bli knepigt att få vardagen att fungera. Men Gunnar, 87 år gammal, var inte redo att ge upp. Istället för att låta de fysiska svårigheterna begränsa honom började han klura på hur han skulle kunna vända dessa hinder till möjligheter.

Den första utmaningen som sådde ett frö hos Gunnar var när han besökte den årliga båtmässan i Göteborg. Som besökare får man inte gå ombord med skor – antingen får man ta av sig skorna eller använda plastskydd, och han kunde varken detta ena eller det andra utan hjälpmedel. Båtar har för Gunnar varit en stor passion genom livet, och han var fast besluten om att det måste vara möjligt för honom att fortsätta besöka mässan och klara sig själv.

Efter mycket funderande på olika lösningar landade han i att ta med ett långt skohorn som han monterat längs med kryckan – nu var besöket på båtmässa inte längre ett problem! Med tiden så utvecklades och förbättrades denna första idé och idag är det en färdig produkt – BendRe® Skohorn alltid mé.

Produkten Skohorn alltid mé fungerar att fästa på krycka, käpp och rullator.
Gunnar Kristiansen, grundare av BendRe®

– För mig har mina innovationer inneburit att mitt självförtroende växt, att jag håller mig frisk och att livet blivit roligare och mer meningsfullt.

Kroken som fäster skohornet visade sig också fungera ypperligt att fästa på kökskranen för smidig och hygienisk förvaring av diskborsten.

background
En smart produkt som underlättar vardagen för både hemmet och det professionella köket.

I vardagen ställs vi ofta inför mindre problem av enklare karaktär, men som kan bli väldigt betydande när man inte klarar av dem på egen hand. Gunnars drivkraft är friheten att kunna klara sig själv, en frihet han vill göra möjlig även för andra.

Och han har fler idéer som väntar på att bli verklighet – för en enklare vardag.

Vill du veta mer om Gunnars innovationer och produkter?